Kullanıcı Sözleşmesi

Sitenin ve mobil uygulamanın genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar aşağıda belirtilen şartlar,kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi'nin EsModaLine.com.tr ve mobil uygulama kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen EsModaLine.com.tr sitesini ya da EsModaLine.com.tr mobil uygulamasını kullanmayınız. Siteyi ya da mobil uygulamayı kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. EsModaLine.com.tr işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer EsModaLine.com.tr kullanıcılarına siteye ya da EsModaLine.com.tr mobil uygulamasına her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
1. Kullanım ve Gizlilik Kuralları EsModaLine.com.tr'un tüm üyelerine açıktır. Site ve EsModaLine.com.tr'un mobil uygulaması üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.Aşağıdaki yazılı durumlarda,site yönetimi üyenin site yada mobil uygulama kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,
1.b. Site ya da EsModaLine.com.tr mobil uygulama içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.d. Sitenin ya da mobil uygulamanın güvenliğini tehdit edecek, sitenin, mobil uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi
2. İçerik Kullanımı
2.a. EsModaLine.com.tr,bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi,resim,Esmoda line markası ve diğer markalar,www.EsModaLine.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik,grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler,bilgisayar yazılımları,uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz,başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz,başka bir bilgisayara yüklenemez,postalanamaz,iletilemez,sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. EsModaLine.com.tr'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
2.b. EsModaLine.com.tr'a ve EsModaLine.com.tr mobil uygulamasına iletilen tüm eleştirilerin hakkı EsModaLine.com.tr 'a aittir,istenildiği taktirde EsModaLine.com.tr tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.
3. Sorumluluklar
3.a. EsModaLine.com.tr 'u ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar)onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir.Bu bilgiler,gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve EsModaLine.com.tr'u geliştirmektir.
3.b. Kullanıcı, EsModaLine.com.tr sitesi ve EsModaLine.com.tr'un mobil uygulaması hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile EsModaLine.com.tr 'un internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
3.c. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin EsModaLine.com.tr 'u ve EsModaLine.com.tr mobil uygulamasını kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.d.EsModaLine.com.tr ve EsModaLine.com.tr mobil uygulaması ile yapılan mesajlaşların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve EsModaLine.com.tr tarafından önerilmektedir.Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden EsModaLine.com.tr sorumlu tutulamaz.
3.e. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından EsModaLine.com.tr üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye ve EsModaLine.com.tr mobil uygulamasına giriş yetkisi iptal edilecektir.Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.EsModaLine.com.tr yada kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı EsModaLine.com.tr'a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
3.f.Bu internet sitesi ve mobil uygulama EsModaLine.com.tr Kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir.EsModaLine.com.tr,bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
3.g. EsModaLine.com.tr ,kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi,e-posta adresi,sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim,pazarlama,bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe EsModaLine.com.tr kendisine yönelik yukarıda
belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
3.h. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
3.i. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen "Gizlilik Politikası" bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle EsModaLine.com.tr 'un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. EsModaLine.com.tr , Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
4. Hizmet Sürekliliği
4.a EsModaLine.com.tr taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. EsModaLine.com.tr 'un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. EsModaLine.com.tr, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, EsModaLine.com.tr 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve EsModaLine.com.tr sitesinin veya EsModaLine.com.tr mobil uygulama hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri EsModaLine.com.tr sitesine ya da mobil uygulamasına göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın EsModaLine.com.tr tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
4.b Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren EsModaLine.com.tr sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
5. Gizlilik Politikası EsModaLine.com.tr, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep etmektedir.EsModaLine.com.tr 'da toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için EsModaLine.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; sitede ya da mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler EsModaLine.com.tr tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.EsModaLine.com.tr üyelik formlarından topladığı bilgileri,söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta,faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. EsModaLine.com.tr, Google Analytics'in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır.
Reklam ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics'in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, EsModaLine.com.tr'u ve EsModaLine.com.tr tarafından verilen reklamları, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek
amacıyla kullanılmaktadır. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, EsModaLine.com.tr ve EsModaLine.com.tr mobil uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer
verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin EsModaLine.com.tr'a ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere EsModaLine.com.tr tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde EsModaLine.com.tr ve EsModaLine.com.tr mobil uygulaması veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye
yönelik tüm işlemlerin EsModaLine.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız yada telefonunuz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.Bizlere herzaman aşağıda belirtilen
iletişim bilgilerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir
başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. EsModaLine.com.tr'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak, ya da site üzerinden "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Reklam ve duyuru e-postalarını almak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak mail gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ EsModaLine.com.tr, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep etmektedir. EsModaLine.com.tr 'da toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için EsModaLine.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; sitede ya da mobil uygulama üzerinden
yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler EsModaLine.com.tr tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır. EsModaLine.com.tr, üyelik formlarından topladığı bilgileri,
sözkonusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
EsModaLine.com.tr, Google Analytics'in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır.Reklam ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics'in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, EsModaLine.com.tr'u ve EsModaLine.com.tr tarafından verilen reklamları, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler,
hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek
bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek amacıyla kullanılmaktadır. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, EsModaLine.com.tr ve EsModaLine.com.tr mobil uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer
verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin EsModaLine.com.tr'a ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere EsModaLine.com.tr tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde EsModaLine.com.tr ve EsModaLine.com.tr mobil uygulaması veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye
yönelik tüm işlemlerin EsModaLine.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız ya da telefonunuz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bizlere her zaman aşağıda
belirtilen iletişim bilgilerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir.
Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.


Firma Adı EsModa Line - Cihan ÇATTIN
Telefon 0212 570 5158 - 0530 306 5020
Adres Cevizlik Mh. Hatboyu Cad. Meydan İş Hanı No:2/1 Bakırköy / İSTANBUL
E-posta info@esmodaline.com.tr